Ποιός γιορτάζει στις 21/10/2019

Στις 21/10/2019 γιορτάζουν 11 ονόματα:

21/10/2019 Δευτέρα 2019-10-21

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
21/10/2019 Δευτέρα 2019-10-21

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
21/10/2019 Δευτέρα 2019-10-21

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
21/10/2019 Δευτέρα 2019-10-21

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
21/10/2019 Δευτέρα 2019-10-21

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
21/10/2019 Δευτέρα 2019-10-21

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
21/10/2019 Δευτέρα 2019-10-21

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
21/10/2019 Δευτέρα 2019-10-21

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
21/10/2019 Δευτέρα 2019-10-21

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
21/10/2019 Δευτέρα 2019-10-21

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
21/10/2019 Δευτέρα 2019-10-21

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.