Ποιός γιορτάζει στις 21/10/2020

Στις 21/10/2020 γιορτάζουν 11 ονόματα:

21/10/2020 Τετάρτη 2020-10-21

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
21/10/2020 Τετάρτη 2020-10-21

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
21/10/2020 Τετάρτη 2020-10-21

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
21/10/2020 Τετάρτη 2020-10-21

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
21/10/2020 Τετάρτη 2020-10-21

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
21/10/2020 Τετάρτη 2020-10-21

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
21/10/2020 Τετάρτη 2020-10-21

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
21/10/2020 Τετάρτη 2020-10-21

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
21/10/2020 Τετάρτη 2020-10-21

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
21/10/2020 Τετάρτη 2020-10-21

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
21/10/2020 Τετάρτη 2020-10-21

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.