Ποιός γιορτάζει στις 22/10/2020

Στις 22/10/2020 γιορτάζουν 2 ονόματα:

22/10/2020 Πέμπτη 2020-10-22

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.
22/10/2020 Πέμπτη 2020-10-22

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.