Ποιός γιορτάζει στις 22/10/2020

Στις 22/10/2020 γιορτάζουν 2 ονόματα:

22/10/2020 Πέμπτη 2020-10-22

γιορτάζει σε 148 ημέρες.
22/10/2020 Πέμπτη 2020-10-22

γιορτάζει σε 148 ημέρες.