Ποιός γιορτάζει στις 22/10/2019

Στις 22/10/2019 γιορτάζουν 2 ονόματα:

22/10/2019 Τρίτη 2019-10-22

γιορτάζει αύριο.
22/10/2019 Τρίτη 2019-10-22

γιορτάζει αύριο.