Ποιός γιορτάζει στις 22/10/2024

Στις 22/10/2024 γιορτάζουν 2 ονόματα:

22/10/2024 Τρίτη 2024-10-22

γιορτάζει σε 119 ημέρες.
22/10/2024 Τρίτη 2024-10-22

γιορτάζει σε 119 ημέρες.