Ποιός γιορτάζει στις 22/11/2022

Στις 22/11/2022 γιορτάζουν 14 ονόματα:

22/11/2022 Τρίτη 2022-11-22

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
22/11/2022 Τρίτη 2022-11-22

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
22/11/2022 Τρίτη 2022-11-22

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
22/11/2022 Τρίτη 2022-11-22

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
22/11/2022 Τρίτη 2022-11-22

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
22/11/2022 Τρίτη 2022-11-22

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
22/11/2022 Τρίτη 2022-11-22

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
22/11/2022 Τρίτη 2022-11-22

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
22/11/2022 Τρίτη 2022-11-22

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
22/11/2022 Τρίτη 2022-11-22

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
22/11/2022 Τρίτη 2022-11-22

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
22/11/2022 Τρίτη 2022-11-22

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
22/11/2022 Τρίτη 2022-11-22

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
22/11/2022 Τρίτη 2022-11-22

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.