Ποιός γιορτάζει στις 22/11/2023

Στις 22/11/2023 γιορτάζουν 14 ονόματα:

22/11/2023 Τετάρτη 2023-11-22

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.
22/11/2023 Τετάρτη 2023-11-22

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.
22/11/2023 Τετάρτη 2023-11-22

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.
22/11/2023 Τετάρτη 2023-11-22

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.
22/11/2023 Τετάρτη 2023-11-22

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.
22/11/2023 Τετάρτη 2023-11-22

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.
22/11/2023 Τετάρτη 2023-11-22

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.
22/11/2023 Τετάρτη 2023-11-22

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.
22/11/2023 Τετάρτη 2023-11-22

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.
22/11/2023 Τετάρτη 2023-11-22

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.
22/11/2023 Τετάρτη 2023-11-22

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.
22/11/2023 Τετάρτη 2023-11-22

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.
22/11/2023 Τετάρτη 2023-11-22

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.
22/11/2023 Τετάρτη 2023-11-22

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.