Ποιός γιορτάζει στις 22/6/2019

Στις 22/6/2019 γιορτάζουν 12 ονόματα:

22/6/2019 Σάββατο 2019-6-22

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
22/6/2019 Σάββατο 2019-6-22

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
22/6/2019 Σάββατο 2019-6-22

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
22/6/2019 Σάββατο 2019-6-22

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
22/6/2019 Σάββατο 2019-6-22

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
22/6/2019 Σάββατο 2019-6-22

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
22/6/2019 Σάββατο 2019-6-22

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
22/6/2019 Σάββατο 2019-6-22

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
22/6/2019 Σάββατο 2019-6-22

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
22/6/2019 Σάββατο 2019-6-22

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
22/6/2019 Σάββατο 2019-6-22

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
22/6/2019 Σάββατο 2019-6-22

γιορτάζει σε 6 ημέρες.