Ποιός γιορτάζει στις 22/8/2019

Στις 22/8/2019 γιορτάζουν 5 ονόματα:

22/8/2019 Πέμπτη 2019-8-22

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.
22/8/2019 Πέμπτη 2019-8-22

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.
22/8/2019 Πέμπτη 2019-8-22

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.
22/8/2019 Πέμπτη 2019-8-22

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.
22/8/2019 Πέμπτη 2019-8-22

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.