Ποιός γιορτάζει στις 23/1/2020

Στις 23/1/2020 γιορτάζουν 13 ονόματα:

23/1/2020 Πέμπτη 2020-1-23

γιόρταζε πριν από 311 ημέρες.
23/1/2020 Πέμπτη 2020-1-23

γιόρταζε πριν από 311 ημέρες.
23/1/2020 Πέμπτη 2020-1-23

γιόρταζε πριν από 311 ημέρες.
23/1/2020 Πέμπτη 2020-1-23

γιόρταζε πριν από 311 ημέρες.
23/1/2020 Πέμπτη 2020-1-23

γιόρταζε πριν από 311 ημέρες.
23/1/2020 Πέμπτη 2020-1-23

γιόρταζε πριν από 311 ημέρες.
23/1/2020 Πέμπτη 2020-1-23

γιόρταζε πριν από 311 ημέρες.
23/1/2020 Πέμπτη 2020-1-23

γιόρταζε πριν από 311 ημέρες.
23/1/2020 Πέμπτη 2020-1-23

γιόρταζε πριν από 311 ημέρες.
23/1/2020 Πέμπτη 2020-1-23

γιόρταζε πριν από 311 ημέρες.
23/1/2020 Πέμπτη 2020-1-23

γιόρταζε πριν από 311 ημέρες.
23/1/2020 Πέμπτη 2020-1-23

γιόρταζε πριν από 311 ημέρες.
23/1/2020 Πέμπτη 2020-1-23

γιόρταζε πριν από 311 ημέρες.