Ποιός γιορτάζει στις 23/1/2022

Στις 23/1/2022 γιορτάζουν 13 ονόματα:

23/1/2022 Κυριακή 2022-1-23

γιόρταζε πριν από 117 ημέρες.
23/1/2022 Κυριακή 2022-1-23

γιόρταζε πριν από 117 ημέρες.
23/1/2022 Κυριακή 2022-1-23

γιόρταζε πριν από 117 ημέρες.
23/1/2022 Κυριακή 2022-1-23

γιόρταζε πριν από 117 ημέρες.
23/1/2022 Κυριακή 2022-1-23

γιόρταζε πριν από 117 ημέρες.
23/1/2022 Κυριακή 2022-1-23

γιόρταζε πριν από 117 ημέρες.
23/1/2022 Κυριακή 2022-1-23

γιόρταζε πριν από 117 ημέρες.
23/1/2022 Κυριακή 2022-1-23

γιόρταζε πριν από 117 ημέρες.
23/1/2022 Κυριακή 2022-1-23

γιόρταζε πριν από 117 ημέρες.
23/1/2022 Κυριακή 2022-1-23

γιόρταζε πριν από 117 ημέρες.
23/1/2022 Κυριακή 2022-1-23

γιόρταζε πριν από 117 ημέρες.
23/1/2022 Κυριακή 2022-1-23

γιόρταζε πριν από 117 ημέρες.
23/1/2022 Κυριακή 2022-1-23

γιόρταζε πριν από 117 ημέρες.