Ποιός γιορτάζει στις 23/10/2020

Στις 23/10/2020 γιορτάζουν 3 ονόματα:

23/10/2020 Παρασκευή 2020-10-23

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.
23/10/2020 Παρασκευή 2020-10-23

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.
23/10/2020 Παρασκευή 2020-10-23

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.