Ποιός γιορτάζει στις 23/10/2024

Στις 23/10/2024 γιορτάζουν 3 ονόματα:

23/10/2024 Τετάρτη 2024-10-23

γιορτάζει σε 128 ημέρες.
23/10/2024 Τετάρτη 2024-10-23

γιορτάζει σε 128 ημέρες.
23/10/2024 Τετάρτη 2024-10-23

γιορτάζει σε 128 ημέρες.