Ποιός γιορτάζει στις 23/10/2019

Στις 23/10/2019 γιορτάζουν 3 ονόματα:

23/10/2019 Τετάρτη 2019-10-23

γιόρταζε πριν από 50 ημέρες.
23/10/2019 Τετάρτη 2019-10-23

γιόρταζε πριν από 50 ημέρες.
23/10/2019 Τετάρτη 2019-10-23

γιόρταζε πριν από 50 ημέρες.