Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή στις 23/3/2020.
.