Ποιός γιορτάζει στις 23/3/2024

Στις 23/3/2024 γιορτάζουν 8 ονόματα:

23/3/2024 Σάββατο 2024-3-23
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 24 ημέρες.
23/3/2024 Σάββατο 2024-3-23
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 24 ημέρες.
23/3/2024 Σάββατο 2024-3-23
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 24 ημέρες.
23/3/2024 Σάββατο 2024-3-23
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 24 ημέρες.
23/3/2024 Σάββατο 2024-3-23
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 24 ημέρες.
23/3/2024 Σάββατο 2024-3-23
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 24 ημέρες.
23/3/2024 Σάββατο 2024-3-23
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 24 ημέρες.
23/3/2024 Σάββατο 2024-3-23
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 24 ημέρες.