Ποιός γιορτάζει στις 23/6/2024

Στις 23/6/2024 γιορτάζουν 7 ονόματα:

23/6/2024 Κυριακή 2024-6-23

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
23/6/2024 Κυριακή 2024-6-23

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
23/6/2024 Κυριακή 2024-6-23

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
23/6/2024 Κυριακή 2024-6-23

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
23/6/2024 Κυριακή 2024-6-23

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
23/6/2024 Κυριακή 2024-6-23

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
23/6/2024 Κυριακή 2024-6-23

γιορτάζει σε 6 ημέρες.