Ποιός γιορτάζει στις 23/6/2020

Στις 23/6/2020 γιορτάζουν 7 ονόματα:

23/6/2020 Τρίτη 2020-6-23

γιορτάζει σε 28 ημέρες.
23/6/2020 Τρίτη 2020-6-23

γιορτάζει σε 28 ημέρες.
23/6/2020 Τρίτη 2020-6-23

γιορτάζει σε 28 ημέρες.
23/6/2020 Τρίτη 2020-6-23

γιορτάζει σε 28 ημέρες.
23/6/2020 Τρίτη 2020-6-23

γιορτάζει σε 28 ημέρες.
23/6/2020 Τρίτη 2020-6-23

γιορτάζει σε 28 ημέρες.
23/6/2020 Τρίτη 2020-6-23

γιορτάζει σε 28 ημέρες.