Ποιός γιορτάζει στις 23/8/2020

Στις 23/8/2020 γιορτάζουν 4 ονόματα:

23/8/2020 Κυριακή 2020-8-23

γιορτάζει σε 9 ημέρες.
23/8/2020 Κυριακή 2020-8-23

γιορτάζει σε 9 ημέρες.
23/8/2020 Κυριακή 2020-8-23

γιορτάζει σε 9 ημέρες.
23/8/2020 Κυριακή 2020-8-23

γιορτάζει σε 9 ημέρες.