Ποιός γιορτάζει στις 23/8/2024

Στις 23/8/2024 γιορτάζουν 4 ονόματα:

23/8/2024 Παρασκευή 2024-8-23

γιορτάζει σε 87 ημέρες.
23/8/2024 Παρασκευή 2024-8-23

γιορτάζει σε 87 ημέρες.
23/8/2024 Παρασκευή 2024-8-23

γιορτάζει σε 87 ημέρες.
23/8/2024 Παρασκευή 2024-8-23

γιορτάζει σε 87 ημέρες.