Ποιός γιορτάζει στις 24/10/2020

Στις 24/10/2020 γιορτάζουν 7 ονόματα:

24/10/2020 Σάββατο 2020-10-24

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.
24/10/2020 Σάββατο 2020-10-24

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.
24/10/2020 Σάββατο 2020-10-24

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.
24/10/2020 Σάββατο 2020-10-24

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.
24/10/2020 Σάββατο 2020-10-24

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.
24/10/2020 Σάββατο 2020-10-24

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.
24/10/2020 Σάββατο 2020-10-24

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.