Ποιός γιορτάζει στις 24/10/2019

Στις 24/10/2019 γιορτάζουν 7 ονόματα:

24/10/2019 Πέμπτη 2019-10-24

γιορτάζει σε 10 ημέρες.
24/10/2019 Πέμπτη 2019-10-24

γιορτάζει σε 10 ημέρες.
24/10/2019 Πέμπτη 2019-10-24

γιορτάζει σε 10 ημέρες.
24/10/2019 Πέμπτη 2019-10-24

γιορτάζει σε 10 ημέρες.
24/10/2019 Πέμπτη 2019-10-24

γιορτάζει σε 10 ημέρες.
24/10/2019 Πέμπτη 2019-10-24

γιορτάζει σε 10 ημέρες.
24/10/2019 Πέμπτη 2019-10-24

γιορτάζει σε 10 ημέρες.