Ποιός γιορτάζει στις 25/10/2020

Στις 25/10/2020 γιορτάζουν 4 ονόματα:

25/10/2020 Κυριακή 2020-10-25

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.
25/10/2020 Κυριακή 2020-10-25

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.
25/10/2020 Κυριακή 2020-10-25

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.
25/10/2020 Κυριακή 2020-10-25

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.