Ποιός γιορτάζει στις 25/10/2019

Στις 25/10/2019 γιορτάζουν 4 ονόματα:

25/10/2019 Παρασκευή 2019-10-25

γιορτάζει σε 4 ημέρες.
25/10/2019 Παρασκευή 2019-10-25

γιορτάζει σε 4 ημέρες.
25/10/2019 Παρασκευή 2019-10-25

γιορτάζει σε 4 ημέρες.
25/10/2019 Παρασκευή 2019-10-25

γιορτάζει σε 4 ημέρες.