Ποιός γιορτάζει στις 26/5/2024

Στις 26/5/2024 γιορτάζουν 6 ονόματα:

26/5/2024 Κυριακή 2024-5-26

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
26/5/2024 Κυριακή 2024-5-26

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
26/5/2024 Κυριακή 2024-5-26

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
26/5/2024 Κυριακή 2024-5-26

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
26/5/2024 Κυριακή 2024-5-26

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
26/5/2024 Κυριακή 2024-5-26
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.