Ποιός γιορτάζει στις 26/6/2019

Στις 26/6/2019 γιορτάζουν 9 ονόματα:

26/6/2019 Τετάρτη 2019-6-26

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
26/6/2019 Τετάρτη 2019-6-26

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
26/6/2019 Τετάρτη 2019-6-26

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
26/6/2019 Τετάρτη 2019-6-26

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
26/6/2019 Τετάρτη 2019-6-26

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
26/6/2019 Τετάρτη 2019-6-26

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
26/6/2019 Τετάρτη 2019-6-26

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
26/6/2019 Τετάρτη 2019-6-26

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
26/6/2019 Τετάρτη 2019-6-26

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.