Ποιός γιορτάζει στις 27/4/2024

Στις 27/4/2024 γιορτάζουν 2 ονόματα:

27/4/2024 Σάββατο 2024-4-27
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 4 ημέρες.
27/4/2024 Σάββατο 2024-4-27
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 4 ημέρες.