Ποιός γιορτάζει στις 27/6/2020

Στις 27/6/2020 γιορτάζουν 7 ονόματα:

27/6/2020 Σάββατο 2020-6-27

γιορτάζει σε 32 ημέρες.
27/6/2020 Σάββατο 2020-6-27

γιορτάζει σε 32 ημέρες.
27/6/2020 Σάββατο 2020-6-27

γιορτάζει σε 32 ημέρες.
27/6/2020 Σάββατο 2020-6-27

γιορτάζει σε 32 ημέρες.
27/6/2020 Σάββατο 2020-6-27

γιορτάζει σε 32 ημέρες.
27/6/2020 Σάββατο 2020-6-27

γιορτάζει σε 32 ημέρες.
27/6/2020 Σάββατο 2020-6-27

γιορτάζει σε 32 ημέρες.