Ποιός γιορτάζει στις 27/8/2020

Στις 27/8/2020 γιορτάζουν 17 ονόματα:

27/8/2020 Πέμπτη 2020-8-27

γιόρταζε πριν από 92 ημέρες.
27/8/2020 Πέμπτη 2020-8-27

γιόρταζε πριν από 92 ημέρες.
27/8/2020 Πέμπτη 2020-8-27

γιόρταζε πριν από 92 ημέρες.
27/8/2020 Πέμπτη 2020-8-27

γιόρταζε πριν από 92 ημέρες.
27/8/2020 Πέμπτη 2020-8-27

γιόρταζε πριν από 92 ημέρες.
27/8/2020 Πέμπτη 2020-8-27

γιόρταζε πριν από 92 ημέρες.
27/8/2020 Πέμπτη 2020-8-27

γιόρταζε πριν από 92 ημέρες.
27/8/2020 Πέμπτη 2020-8-27

γιόρταζε πριν από 92 ημέρες.
27/8/2020 Πέμπτη 2020-8-27

γιόρταζε πριν από 92 ημέρες.
27/8/2020 Πέμπτη 2020-8-27

γιόρταζε πριν από 92 ημέρες.
27/8/2020 Πέμπτη 2020-8-27

γιόρταζε πριν από 92 ημέρες.
27/8/2020 Πέμπτη 2020-8-27

γιόρταζε πριν από 92 ημέρες.
27/8/2020 Πέμπτη 2020-8-27

γιόρταζε πριν από 92 ημέρες.
27/8/2020 Πέμπτη 2020-8-27

γιόρταζε πριν από 92 ημέρες.
27/8/2020 Πέμπτη 2020-8-27

γιόρταζε πριν από 92 ημέρες.
27/8/2020 Πέμπτη 2020-8-27

γιόρταζε πριν από 92 ημέρες.
27/8/2020 Πέμπτη 2020-8-27

γιόρταζε πριν από 92 ημέρες.