Ποιός γιορτάζει στις 28/1/2022

Στις 28/1/2022 γιορτάζουν 5 ονόματα:

28/1/2022 Παρασκευή 2022-1-28

γιόρταζε πριν από 196 ημέρες.
28/1/2022 Παρασκευή 2022-1-28

γιόρταζε πριν από 196 ημέρες.
28/1/2022 Παρασκευή 2022-1-28

γιόρταζε πριν από 196 ημέρες.
28/1/2022 Παρασκευή 2022-1-28

γιόρταζε πριν από 196 ημέρες.
28/1/2022 Παρασκευή 2022-1-28

γιόρταζε πριν από 196 ημέρες.