Ποιός γιορτάζει στις 28/1/2023

Στις 28/1/2023 γιορτάζουν 5 ονόματα:

28/1/2023 Σάββατο 2023-1-28

γιορτάζει σε 125 ημέρες.
28/1/2023 Σάββατο 2023-1-28

γιορτάζει σε 125 ημέρες.
28/1/2023 Σάββατο 2023-1-28

γιορτάζει σε 125 ημέρες.
28/1/2023 Σάββατο 2023-1-28

γιορτάζει σε 125 ημέρες.
28/1/2023 Σάββατο 2023-1-28

γιορτάζει σε 125 ημέρες.