Ποιός γιορτάζει στις 28/10/2019

Στις 28/10/2019 γιορτάζουν 4 ονόματα:

28/10/2019 Δευτέρα 2019-10-28

γιορτάζει σε 13 ημέρες.
28/10/2019 Δευτέρα 2019-10-28

γιορτάζει σε 13 ημέρες.
28/10/2019 Δευτέρα 2019-10-28

γιορτάζει σε 13 ημέρες.
28/10/2019 Δευτέρα 2019-10-28

γιορτάζει σε 13 ημέρες.