Ποιός γιορτάζει στις 28/10/2024

Στις 28/10/2024 γιορτάζουν 4 ονόματα:

28/10/2024 Δευτέρα 2024-10-28

γιορτάζει σε 134 ημέρες.
28/10/2024 Δευτέρα 2024-10-28

γιορτάζει σε 134 ημέρες.
28/10/2024 Δευτέρα 2024-10-28

γιορτάζει σε 134 ημέρες.
28/10/2024 Δευτέρα 2024-10-28

γιορτάζει σε 134 ημέρες.