Ποιός γιορτάζει στις 28/10/2020

Στις 28/10/2020 γιορτάζουν 4 ονόματα:

28/10/2020 Τετάρτη 2020-10-28

γιορτάζει σε 247 ημέρες.
28/10/2020 Τετάρτη 2020-10-28

γιορτάζει σε 247 ημέρες.
28/10/2020 Τετάρτη 2020-10-28

γιορτάζει σε 247 ημέρες.
28/10/2020 Τετάρτη 2020-10-28

γιορτάζει σε 247 ημέρες.