Ποιός γιορτάζει στις 28/4/2024

Στις 28/4/2024 γιορτάζουν 9 ονόματα:

28/4/2024 Κυριακή 2024-4-28

γιορτάζει σε 5 ημέρες.
28/4/2024 Κυριακή 2024-4-28

γιορτάζει σε 5 ημέρες.
28/4/2024 Κυριακή 2024-4-28

γιορτάζει σε 5 ημέρες.
28/4/2024 Κυριακή 2024-4-28
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 5 ημέρες.
28/4/2024 Κυριακή 2024-4-28
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 5 ημέρες.
28/4/2024 Κυριακή 2024-4-28
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 5 ημέρες.
28/4/2024 Κυριακή 2024-4-28
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 5 ημέρες.
28/4/2024 Κυριακή 2024-4-28
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 5 ημέρες.
28/4/2024 Κυριακή 2024-4-28
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 5 ημέρες.