Ποιός γιορτάζει στις 28/5/2023

Στις 28/5/2023 γιορτάζουν 6 ονόματα:

28/5/2023 Κυριακή 2023-5-28

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.
28/5/2023 Κυριακή 2023-5-28

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.
28/5/2023 Κυριακή 2023-5-28

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.
28/5/2023 Κυριακή 2023-5-28

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.
28/5/2023 Κυριακή 2023-5-28

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.
28/5/2023 Κυριακή 2023-5-28

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.