Ποιός γιορτάζει στις 28/5/2024

Στις 28/5/2024 γιορτάζουν 6 ονόματα:

28/5/2024 Τρίτη 2024-5-28

γιόρταζε πριν από 28 ημέρες.
28/5/2024 Τρίτη 2024-5-28

γιόρταζε πριν από 28 ημέρες.
28/5/2024 Τρίτη 2024-5-28

γιόρταζε πριν από 28 ημέρες.
28/5/2024 Τρίτη 2024-5-28

γιόρταζε πριν από 28 ημέρες.
28/5/2024 Τρίτη 2024-5-28

γιόρταζε πριν από 28 ημέρες.
28/5/2024 Τρίτη 2024-5-28

γιόρταζε πριν από 28 ημέρες.