Ποιός γιορτάζει στις 28/6/2019

Στις 28/6/2019 γιορτάζουν 4 ονόματα:

28/6/2019 Παρασκευή 2019-6-28

γιόρταζε πριν από 58 ημέρες.
28/6/2019 Παρασκευή 2019-6-28

γιόρταζε πριν από 58 ημέρες.
28/6/2019 Παρασκευή 2019-6-28

γιόρταζε πριν από 58 ημέρες.
28/6/2019 Παρασκευή 2019-6-28

γιόρταζε πριν από 58 ημέρες.