Ποιός γιορτάζει στις 28/6/2020

Στις 28/6/2020 γιορτάζουν 4 ονόματα:

28/6/2020 Κυριακή 2020-6-28

γιορτάζει σε 32 ημέρες.
28/6/2020 Κυριακή 2020-6-28

γιορτάζει σε 32 ημέρες.
28/6/2020 Κυριακή 2020-6-28

γιορτάζει σε 32 ημέρες.
28/6/2020 Κυριακή 2020-6-28

γιορτάζει σε 32 ημέρες.