Ποιός γιορτάζει στις 28/6/2023

Στις 28/6/2023 γιορτάζουν 4 ονόματα:

28/6/2023 Τετάρτη 2023-6-28

γιορτάζει σε 149 ημέρες.
28/6/2023 Τετάρτη 2023-6-28

γιορτάζει σε 149 ημέρες.
28/6/2023 Τετάρτη 2023-6-28

γιορτάζει σε 149 ημέρες.
28/6/2023 Τετάρτη 2023-6-28

γιορτάζει σε 149 ημέρες.