Ποιός γιορτάζει στις 28/6/2024

Στις 28/6/2024 γιορτάζουν 4 ονόματα:

28/6/2024 Παρασκευή 2024-6-28

γιορτάζει σε 9 ημέρες.
28/6/2024 Παρασκευή 2024-6-28

γιορτάζει σε 9 ημέρες.
28/6/2024 Παρασκευή 2024-6-28

γιορτάζει σε 9 ημέρες.
28/6/2024 Παρασκευή 2024-6-28

γιορτάζει σε 9 ημέρες.