Ποιός γιορτάζει στις 28/8/2024

Στις 28/8/2024 γιορτάζουν 2 ονόματα:

28/8/2024 Τετάρτη 2024-8-28

γιορτάζει σε 92 ημέρες.
28/8/2024 Τετάρτη 2024-8-28

γιορτάζει σε 92 ημέρες.