Ποιός γιορτάζει στις 28/8/2020

Στις 28/8/2020 γιορτάζουν 2 ονόματα:

28/8/2020 Παρασκευή 2020-8-28

γιορτάζει σε 14 ημέρες.
28/8/2020 Παρασκευή 2020-8-28

γιορτάζει σε 14 ημέρες.