Ποιός γιορτάζει στις 29/10/2023

Στις 29/10/2023 γιορτάζουν 8 ονόματα:

29/10/2023 Κυριακή 2023-10-29

γιορτάζει σε 144 ημέρες.
29/10/2023 Κυριακή 2023-10-29

γιορτάζει σε 144 ημέρες.
29/10/2023 Κυριακή 2023-10-29

γιορτάζει σε 144 ημέρες.
29/10/2023 Κυριακή 2023-10-29

γιορτάζει σε 144 ημέρες.
29/10/2023 Κυριακή 2023-10-29

γιορτάζει σε 144 ημέρες.
29/10/2023 Κυριακή 2023-10-29

γιορτάζει σε 144 ημέρες.
29/10/2023 Κυριακή 2023-10-29

γιορτάζει σε 144 ημέρες.
29/10/2023 Κυριακή 2023-10-29

γιορτάζει σε 144 ημέρες.