Ποιός γιορτάζει στις 29/10/2020

Στις 29/10/2020 γιορτάζουν 8 ονόματα:

29/10/2020 Πέμπτη 2020-10-29

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.
29/10/2020 Πέμπτη 2020-10-29

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.
29/10/2020 Πέμπτη 2020-10-29

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.
29/10/2020 Πέμπτη 2020-10-29

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.
29/10/2020 Πέμπτη 2020-10-29

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.
29/10/2020 Πέμπτη 2020-10-29

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.
29/10/2020 Πέμπτη 2020-10-29

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.
29/10/2020 Πέμπτη 2020-10-29

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.