Ποιός γιορτάζει στις 29/10/2019

Στις 29/10/2019 γιορτάζουν 8 ονόματα:

29/10/2019 Τρίτη 2019-10-29

γιορτάζει σε 15 ημέρες.
29/10/2019 Τρίτη 2019-10-29

γιορτάζει σε 15 ημέρες.
29/10/2019 Τρίτη 2019-10-29

γιορτάζει σε 15 ημέρες.
29/10/2019 Τρίτη 2019-10-29

γιορτάζει σε 15 ημέρες.
29/10/2019 Τρίτη 2019-10-29

γιορτάζει σε 15 ημέρες.
29/10/2019 Τρίτη 2019-10-29

γιορτάζει σε 15 ημέρες.
29/10/2019 Τρίτη 2019-10-29

γιορτάζει σε 15 ημέρες.
29/10/2019 Τρίτη 2019-10-29

γιορτάζει σε 15 ημέρες.