Ποιός γιορτάζει στις 29/11/2024

Στις 29/11/2024 γιορτάζουν 13 ονόματα:

29/11/2024 Παρασκευή 2024-11-29

γιορτάζει σε 226 ημέρες.
29/11/2024 Παρασκευή 2024-11-29

γιορτάζει σε 226 ημέρες.
29/11/2024 Παρασκευή 2024-11-29

γιορτάζει σε 226 ημέρες.
29/11/2024 Παρασκευή 2024-11-29

γιορτάζει σε 226 ημέρες.
29/11/2024 Παρασκευή 2024-11-29

γιορτάζει σε 226 ημέρες.
29/11/2024 Παρασκευή 2024-11-29

γιορτάζει σε 226 ημέρες.
29/11/2024 Παρασκευή 2024-11-29

γιορτάζει σε 226 ημέρες.
29/11/2024 Παρασκευή 2024-11-29

γιορτάζει σε 226 ημέρες.
29/11/2024 Παρασκευή 2024-11-29

γιορτάζει σε 226 ημέρες.
29/11/2024 Παρασκευή 2024-11-29

γιορτάζει σε 226 ημέρες.
29/11/2024 Παρασκευή 2024-11-29

γιορτάζει σε 226 ημέρες.
29/11/2024 Παρασκευή 2024-11-29

γιορτάζει σε 226 ημέρες.
29/11/2024 Παρασκευή 2024-11-29

γιορτάζει σε 226 ημέρες.