Ποιός γιορτάζει στις 29/11/2020

Στις 29/11/2020 γιορτάζουν 13 ονόματα:

29/11/2020 Κυριακή 2020-11-29

γιορτάζει σε 144 ημέρες.
29/11/2020 Κυριακή 2020-11-29

γιορτάζει σε 144 ημέρες.
29/11/2020 Κυριακή 2020-11-29

γιορτάζει σε 144 ημέρες.
29/11/2020 Κυριακή 2020-11-29

γιορτάζει σε 144 ημέρες.
29/11/2020 Κυριακή 2020-11-29

γιορτάζει σε 144 ημέρες.
29/11/2020 Κυριακή 2020-11-29

γιορτάζει σε 144 ημέρες.
29/11/2020 Κυριακή 2020-11-29

γιορτάζει σε 144 ημέρες.
29/11/2020 Κυριακή 2020-11-29

γιορτάζει σε 144 ημέρες.
29/11/2020 Κυριακή 2020-11-29

γιορτάζει σε 144 ημέρες.
29/11/2020 Κυριακή 2020-11-29

γιορτάζει σε 144 ημέρες.
29/11/2020 Κυριακή 2020-11-29

γιορτάζει σε 144 ημέρες.
29/11/2020 Κυριακή 2020-11-29

γιορτάζει σε 144 ημέρες.
29/11/2020 Κυριακή 2020-11-29

γιορτάζει σε 144 ημέρες.