Ποιός γιορτάζει στις 29/11/2023

Στις 29/11/2023 γιορτάζουν 13 ονόματα:

29/11/2023 Τετάρτη 2023-11-29

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
29/11/2023 Τετάρτη 2023-11-29

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
29/11/2023 Τετάρτη 2023-11-29

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
29/11/2023 Τετάρτη 2023-11-29

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
29/11/2023 Τετάρτη 2023-11-29

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
29/11/2023 Τετάρτη 2023-11-29

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
29/11/2023 Τετάρτη 2023-11-29

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
29/11/2023 Τετάρτη 2023-11-29

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
29/11/2023 Τετάρτη 2023-11-29

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
29/11/2023 Τετάρτη 2023-11-29

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
29/11/2023 Τετάρτη 2023-11-29

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
29/11/2023 Τετάρτη 2023-11-29

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
29/11/2023 Τετάρτη 2023-11-29

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.