Ποιός γιορτάζει στις 29/11/2019

Στις 29/11/2019 γιορτάζουν 13 ονόματα:

29/11/2019 Παρασκευή 2019-11-29

γιορτάζει σε 9 ημέρες.
29/11/2019 Παρασκευή 2019-11-29

γιορτάζει σε 9 ημέρες.
29/11/2019 Παρασκευή 2019-11-29

γιορτάζει σε 9 ημέρες.
29/11/2019 Παρασκευή 2019-11-29

γιορτάζει σε 9 ημέρες.
29/11/2019 Παρασκευή 2019-11-29

γιορτάζει σε 9 ημέρες.
29/11/2019 Παρασκευή 2019-11-29

γιορτάζει σε 9 ημέρες.
29/11/2019 Παρασκευή 2019-11-29

γιορτάζει σε 9 ημέρες.
29/11/2019 Παρασκευή 2019-11-29

γιορτάζει σε 9 ημέρες.
29/11/2019 Παρασκευή 2019-11-29

γιορτάζει σε 9 ημέρες.
29/11/2019 Παρασκευή 2019-11-29

γιορτάζει σε 9 ημέρες.
29/11/2019 Παρασκευή 2019-11-29

γιορτάζει σε 9 ημέρες.
29/11/2019 Παρασκευή 2019-11-29

γιορτάζει σε 9 ημέρες.
29/11/2019 Παρασκευή 2019-11-29

γιορτάζει σε 9 ημέρες.