Ποιός γιορτάζει στις 29/11/2022

Στις 29/11/2022 γιορτάζουν 13 ονόματα:

29/11/2022 Τρίτη 2022-11-29

γιορτάζει σε 2 ημέρες.
29/11/2022 Τρίτη 2022-11-29

γιορτάζει σε 2 ημέρες.
29/11/2022 Τρίτη 2022-11-29

γιορτάζει σε 2 ημέρες.
29/11/2022 Τρίτη 2022-11-29

γιορτάζει σε 2 ημέρες.
29/11/2022 Τρίτη 2022-11-29

γιορτάζει σε 2 ημέρες.
29/11/2022 Τρίτη 2022-11-29

γιορτάζει σε 2 ημέρες.
29/11/2022 Τρίτη 2022-11-29

γιορτάζει σε 2 ημέρες.
29/11/2022 Τρίτη 2022-11-29

γιορτάζει σε 2 ημέρες.
29/11/2022 Τρίτη 2022-11-29

γιορτάζει σε 2 ημέρες.
29/11/2022 Τρίτη 2022-11-29

γιορτάζει σε 2 ημέρες.
29/11/2022 Τρίτη 2022-11-29

γιορτάζει σε 2 ημέρες.
29/11/2022 Τρίτη 2022-11-29

γιορτάζει σε 2 ημέρες.
29/11/2022 Τρίτη 2022-11-29

γιορτάζει σε 2 ημέρες.