Ποιός γιορτάζει στις 29/4/2023

Στις 29/4/2023 γιορτάζουν 12 ονόματα:

29/4/2023 Σάββατο 2023-4-29

γιόρταζε πριν από 148 ημέρες.
29/4/2023 Σάββατο 2023-4-29

γιόρταζε πριν από 148 ημέρες.
29/4/2023 Σάββατο 2023-4-29

γιόρταζε πριν από 148 ημέρες.
29/4/2023 Σάββατο 2023-4-29

γιόρταζε πριν από 148 ημέρες.
29/4/2023 Σάββατο 2023-4-29

γιόρταζε πριν από 148 ημέρες.
29/4/2023 Σάββατο 2023-4-29

γιόρταζε πριν από 148 ημέρες.
29/4/2023 Σάββατο 2023-4-29

γιόρταζε πριν από 148 ημέρες.
29/4/2023 Σάββατο 2023-4-29

γιόρταζε πριν από 148 ημέρες.
29/4/2023 Σάββατο 2023-4-29

γιόρταζε πριν από 148 ημέρες.
29/4/2023 Σάββατο 2023-4-29

γιόρταζε πριν από 148 ημέρες.
29/4/2023 Σάββατο 2023-4-29

γιόρταζε πριν από 148 ημέρες.
29/4/2023 Σάββατο 2023-4-29

γιόρταζε πριν από 148 ημέρες.