Ποιός γιορτάζει στις 29/4/2024

Στις 29/4/2024 γιορτάζουν 13 ονόματα:

29/4/2024 Δευτέρα 2024-4-29

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.
29/4/2024 Δευτέρα 2024-4-29

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.
29/4/2024 Δευτέρα 2024-4-29

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.
29/4/2024 Δευτέρα 2024-4-29

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.
29/4/2024 Δευτέρα 2024-4-29

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.
29/4/2024 Δευτέρα 2024-4-29

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.
29/4/2024 Δευτέρα 2024-4-29

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.
29/4/2024 Δευτέρα 2024-4-29

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.
29/4/2024 Δευτέρα 2024-4-29

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.
29/4/2024 Δευτέρα 2024-4-29

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.
29/4/2024 Δευτέρα 2024-4-29

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.
29/4/2024 Δευτέρα 2024-4-29

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.
29/4/2024 Δευτέρα 2024-4-29
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.