Ποιός γιορτάζει στις 29/5/2023

Στις 29/5/2023 γιορτάζουν 7 ονόματα:

29/5/2023 Δευτέρα 2023-5-29

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
29/5/2023 Δευτέρα 2023-5-29

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
29/5/2023 Δευτέρα 2023-5-29

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
29/5/2023 Δευτέρα 2023-5-29

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
29/5/2023 Δευτέρα 2023-5-29

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
29/5/2023 Δευτέρα 2023-5-29

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
29/5/2023 Δευτέρα 2023-5-29

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.