Ποιός γιορτάζει στις 29/5/2024

Στις 29/5/2024 γιορτάζουν 7 ονόματα:

29/5/2024 Τετάρτη 2024-5-29

γιορτάζει σε 42 ημέρες.
29/5/2024 Τετάρτη 2024-5-29

γιορτάζει σε 42 ημέρες.
29/5/2024 Τετάρτη 2024-5-29

γιορτάζει σε 42 ημέρες.
29/5/2024 Τετάρτη 2024-5-29

γιορτάζει σε 42 ημέρες.
29/5/2024 Τετάρτη 2024-5-29

γιορτάζει σε 42 ημέρες.
29/5/2024 Τετάρτη 2024-5-29

γιορτάζει σε 42 ημέρες.
29/5/2024 Τετάρτη 2024-5-29

γιορτάζει σε 42 ημέρες.