Ποιός γιορτάζει στις 29/6/2019

Στις 29/6/2019 γιορτάζουν 14 ονόματα:

29/6/2019 Σάββατο 2019-6-29

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
29/6/2019 Σάββατο 2019-6-29

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
29/6/2019 Σάββατο 2019-6-29

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
29/6/2019 Σάββατο 2019-6-29

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
29/6/2019 Σάββατο 2019-6-29

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
29/6/2019 Σάββατο 2019-6-29

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
29/6/2019 Σάββατο 2019-6-29

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
29/6/2019 Σάββατο 2019-6-29

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
29/6/2019 Σάββατο 2019-6-29

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
29/6/2019 Σάββατο 2019-6-29

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
29/6/2019 Σάββατο 2019-6-29

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
29/6/2019 Σάββατο 2019-6-29

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
29/6/2019 Σάββατο 2019-6-29

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
29/6/2019 Σάββατο 2019-6-29

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.