Ποιός γιορτάζει στις 29/6/2020

Στις 29/6/2020 γιορτάζουν 14 ονόματα:

29/6/2020 Δευτέρα 2020-6-29

γιόρταζε πριν από 90 ημέρες.
29/6/2020 Δευτέρα 2020-6-29

γιόρταζε πριν από 90 ημέρες.
29/6/2020 Δευτέρα 2020-6-29

γιόρταζε πριν από 90 ημέρες.
29/6/2020 Δευτέρα 2020-6-29

γιόρταζε πριν από 90 ημέρες.
29/6/2020 Δευτέρα 2020-6-29

γιόρταζε πριν από 90 ημέρες.
29/6/2020 Δευτέρα 2020-6-29

γιόρταζε πριν από 90 ημέρες.
29/6/2020 Δευτέρα 2020-6-29

γιόρταζε πριν από 90 ημέρες.
29/6/2020 Δευτέρα 2020-6-29

γιόρταζε πριν από 90 ημέρες.
29/6/2020 Δευτέρα 2020-6-29

γιόρταζε πριν από 90 ημέρες.
29/6/2020 Δευτέρα 2020-6-29

γιόρταζε πριν από 90 ημέρες.
29/6/2020 Δευτέρα 2020-6-29

γιόρταζε πριν από 90 ημέρες.
29/6/2020 Δευτέρα 2020-6-29

γιόρταζε πριν από 90 ημέρες.
29/6/2020 Δευτέρα 2020-6-29

γιόρταζε πριν από 90 ημέρες.
29/6/2020 Δευτέρα 2020-6-29

γιόρταζε πριν από 90 ημέρες.