Ποιός γιορτάζει στις 29/7/2024

Στις 29/7/2024 γιορτάζουν 5 ονόματα:

29/7/2024 Δευτέρα 2024-7-29

γιορτάζει σε 15 ημέρες.
29/7/2024 Δευτέρα 2024-7-29

γιορτάζει σε 15 ημέρες.
29/7/2024 Δευτέρα 2024-7-29

γιορτάζει σε 15 ημέρες.
29/7/2024 Δευτέρα 2024-7-29

γιορτάζει σε 15 ημέρες.
29/7/2024 Δευτέρα 2024-7-29

γιορτάζει σε 15 ημέρες.