Ποιός γιορτάζει στις 29/7/2022

Στις 29/7/2022 γιορτάζουν 5 ονόματα:

29/7/2022 Παρασκευή 2022-7-29

γιόρταζε πριν από 58 ημέρες.
29/7/2022 Παρασκευή 2022-7-29

γιόρταζε πριν από 58 ημέρες.
29/7/2022 Παρασκευή 2022-7-29

γιόρταζε πριν από 58 ημέρες.
29/7/2022 Παρασκευή 2022-7-29

γιόρταζε πριν από 58 ημέρες.
29/7/2022 Παρασκευή 2022-7-29

γιόρταζε πριν από 58 ημέρες.