Ποιός γιορτάζει στις 29/8/2024

Στις 29/8/2024 γιορτάζουν 2 ονόματα:

29/8/2024 Πέμπτη 2024-8-29

γιορτάζει σε 93 ημέρες.
29/8/2024 Πέμπτη 2024-8-29

γιορτάζει σε 93 ημέρες.