Ποιός γιορτάζει στις 29/8/2020

Στις 29/8/2020 γιορτάζουν 2 ονόματα:

29/8/2020 Σάββατο 2020-8-29

γιορτάζει σε 15 ημέρες.
29/8/2020 Σάββατο 2020-8-29

γιορτάζει σε 15 ημέρες.