Ποιός γιορτάζει στις 3/5/2023

Στις 3/5/2023 γιορτάζουν 6 ονόματα:

3/5/2023 Τετάρτη 2023-5-3

γιόρταζε πριν από 35 ημέρες.
3/5/2023 Τετάρτη 2023-5-3

γιόρταζε πριν από 35 ημέρες.
3/5/2023 Τετάρτη 2023-5-3

γιόρταζε πριν από 35 ημέρες.
3/5/2023 Τετάρτη 2023-5-3

γιόρταζε πριν από 35 ημέρες.
3/5/2023 Τετάρτη 2023-5-3

γιόρταζε πριν από 35 ημέρες.
3/5/2023 Τετάρτη 2023-5-3

γιόρταζε πριν από 35 ημέρες.