Ποιός γιορτάζει στις 30/1/2022

Στις 30/1/2022 γιορτάζουν 6 ονόματα:

30/1/2022 Κυριακή 2022-1-30

γιόρταζε πριν από 194 ημέρες.
30/1/2022 Κυριακή 2022-1-30

γιόρταζε πριν από 194 ημέρες.
30/1/2022 Κυριακή 2022-1-30

γιόρταζε πριν από 194 ημέρες.
30/1/2022 Κυριακή 2022-1-30

γιόρταζε πριν από 194 ημέρες.
30/1/2022 Κυριακή 2022-1-30

γιόρταζε πριν από 194 ημέρες.
30/1/2022 Κυριακή 2022-1-30

γιόρταζε πριν από 194 ημέρες.