Ποιός γιορτάζει στις 30/11/2019

Στις 30/11/2019 γιορτάζουν 8 ονόματα:

30/11/2019 Σάββατο 2019-11-30

γιορτάζει σε 15 ημέρες.
30/11/2019 Σάββατο 2019-11-30

γιορτάζει σε 15 ημέρες.
30/11/2019 Σάββατο 2019-11-30

γιορτάζει σε 15 ημέρες.
30/11/2019 Σάββατο 2019-11-30

γιορτάζει σε 15 ημέρες.
30/11/2019 Σάββατο 2019-11-30

γιορτάζει σε 15 ημέρες.
30/11/2019 Σάββατο 2019-11-30

γιορτάζει σε 15 ημέρες.
30/11/2019 Σάββατο 2019-11-30

γιορτάζει σε 15 ημέρες.
30/11/2019 Σάββατο 2019-11-30

γιορτάζει σε 15 ημέρες.