Ποιός γιορτάζει στις 30/11/2022

Στις 30/11/2022 γιορτάζουν 8 ονόματα:

30/11/2022 Τετάρτη 2022-11-30

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
30/11/2022 Τετάρτη 2022-11-30

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
30/11/2022 Τετάρτη 2022-11-30

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
30/11/2022 Τετάρτη 2022-11-30

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
30/11/2022 Τετάρτη 2022-11-30

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
30/11/2022 Τετάρτη 2022-11-30

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
30/11/2022 Τετάρτη 2022-11-30

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
30/11/2022 Τετάρτη 2022-11-30

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.