Ποιός γιορτάζει στις 30/4/2023

Στις 30/4/2023 γιορτάζουν 18 ονόματα:

30/4/2023 Κυριακή 2023-4-30

γιόρταζε πριν από 147 ημέρες.
30/4/2023 Κυριακή 2023-4-30

γιόρταζε πριν από 147 ημέρες.
30/4/2023 Κυριακή 2023-4-30

γιόρταζε πριν από 147 ημέρες.
30/4/2023 Κυριακή 2023-4-30

γιόρταζε πριν από 147 ημέρες.
30/4/2023 Κυριακή 2023-4-30

γιόρταζε πριν από 147 ημέρες.
30/4/2023 Κυριακή 2023-4-30

γιόρταζε πριν από 147 ημέρες.
30/4/2023 Κυριακή 2023-4-30

γιόρταζε πριν από 147 ημέρες.
30/4/2023 Κυριακή 2023-4-30

γιόρταζε πριν από 147 ημέρες.
30/4/2023 Κυριακή 2023-4-30

γιόρταζε πριν από 147 ημέρες.
30/4/2023 Κυριακή 2023-4-30

γιόρταζε πριν από 147 ημέρες.
30/4/2023 Κυριακή 2023-4-30

γιόρταζε πριν από 147 ημέρες.
30/4/2023 Κυριακή 2023-4-30

γιόρταζε πριν από 147 ημέρες.
30/4/2023 Κυριακή 2023-4-30

γιόρταζε πριν από 147 ημέρες.
30/4/2023 Κυριακή 2023-4-30

γιόρταζε πριν από 147 ημέρες.
30/4/2023 Κυριακή 2023-4-30

γιόρταζε πριν από 147 ημέρες.
30/4/2023 Κυριακή 2023-4-30

γιόρταζε πριν από 147 ημέρες.
30/4/2023 Κυριακή 2023-4-30

γιόρταζε πριν από 147 ημέρες.
30/4/2023 Κυριακή 2023-4-30
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 147 ημέρες.