Ποιός γιορτάζει στις 30/6/2020

Στις 30/6/2020 γιορτάζουν 11 ονόματα:

30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιόρταζε πριν από 89 ημέρες.
30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιόρταζε πριν από 89 ημέρες.
30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιόρταζε πριν από 89 ημέρες.
30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιόρταζε πριν από 89 ημέρες.
30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιόρταζε πριν από 89 ημέρες.
30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιόρταζε πριν από 89 ημέρες.
30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιόρταζε πριν από 89 ημέρες.
30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιόρταζε πριν από 89 ημέρες.
30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιόρταζε πριν από 89 ημέρες.
30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιόρταζε πριν από 89 ημέρες.
30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιόρταζε πριν από 89 ημέρες.