Ποιός γιορτάζει στις 30/6/2019

Στις 30/6/2019 γιορτάζουν 11 ονόματα:

30/6/2019 Κυριακή 2019-6-30

γιόρταζε πριν από 56 ημέρες.
30/6/2019 Κυριακή 2019-6-30

γιόρταζε πριν από 56 ημέρες.
30/6/2019 Κυριακή 2019-6-30

γιόρταζε πριν από 56 ημέρες.
30/6/2019 Κυριακή 2019-6-30

γιόρταζε πριν από 56 ημέρες.
30/6/2019 Κυριακή 2019-6-30

γιόρταζε πριν από 56 ημέρες.
30/6/2019 Κυριακή 2019-6-30

γιόρταζε πριν από 56 ημέρες.
30/6/2019 Κυριακή 2019-6-30

γιόρταζε πριν από 56 ημέρες.
30/6/2019 Κυριακή 2019-6-30

γιόρταζε πριν από 56 ημέρες.
30/6/2019 Κυριακή 2019-6-30

γιόρταζε πριν από 56 ημέρες.
30/6/2019 Κυριακή 2019-6-30

γιόρταζε πριν από 56 ημέρες.
30/6/2019 Κυριακή 2019-6-30

γιόρταζε πριν από 56 ημέρες.