Ποιός γιορτάζει στις 30/6/2020

Στις 30/6/2020 γιορτάζουν 11 ονόματα:

30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιορτάζει σε 34 ημέρες.
30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιορτάζει σε 34 ημέρες.
30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιορτάζει σε 34 ημέρες.
30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιορτάζει σε 34 ημέρες.
30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιορτάζει σε 34 ημέρες.
30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιορτάζει σε 34 ημέρες.
30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιορτάζει σε 34 ημέρες.
30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιορτάζει σε 34 ημέρες.
30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιορτάζει σε 34 ημέρες.
30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιορτάζει σε 34 ημέρες.
30/6/2020 Τρίτη 2020-6-30

γιορτάζει σε 34 ημέρες.