Ποιός γιορτάζει στις 30/8/2020

Στις 30/8/2020 γιορτάζουν 13 ονόματα:

30/8/2020 Κυριακή 2020-8-30

γιορτάζει σε 18 ημέρες.
30/8/2020 Κυριακή 2020-8-30

γιορτάζει σε 18 ημέρες.
30/8/2020 Κυριακή 2020-8-30

γιορτάζει σε 18 ημέρες.
30/8/2020 Κυριακή 2020-8-30

γιορτάζει σε 18 ημέρες.
30/8/2020 Κυριακή 2020-8-30

γιορτάζει σε 18 ημέρες.
30/8/2020 Κυριακή 2020-8-30

γιορτάζει σε 18 ημέρες.
30/8/2020 Κυριακή 2020-8-30

γιορτάζει σε 18 ημέρες.
30/8/2020 Κυριακή 2020-8-30

γιορτάζει σε 18 ημέρες.
30/8/2020 Κυριακή 2020-8-30

γιορτάζει σε 18 ημέρες.
30/8/2020 Κυριακή 2020-8-30

γιορτάζει σε 18 ημέρες.
30/8/2020 Κυριακή 2020-8-30

γιορτάζει σε 18 ημέρες.
30/8/2020 Κυριακή 2020-8-30

γιορτάζει σε 18 ημέρες.
30/8/2020 Κυριακή 2020-8-30

γιορτάζει σε 18 ημέρες.