Ποιός γιορτάζει στις 31/12/2024

Στις 31/12/2024 γιορτάζουν 4 ονόματα:

31/12/2024 Τρίτη 2024-12-31

γιορτάζει σε 189 ημέρες.
31/12/2024 Τρίτη 2024-12-31

γιορτάζει σε 189 ημέρες.
31/12/2024 Τρίτη 2024-12-31

γιορτάζει σε 189 ημέρες.
31/12/2024 Τρίτη 2024-12-31

γιορτάζει σε 189 ημέρες.