Ποιός γιορτάζει στις 4/10/2019

Στις 4/10/2019 γιορτάζουν 8 ονόματα:

4/10/2019 Παρασκευή 2019-10-4

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.
4/10/2019 Παρασκευή 2019-10-4

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.
4/10/2019 Παρασκευή 2019-10-4

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.
4/10/2019 Παρασκευή 2019-10-4

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.
4/10/2019 Παρασκευή 2019-10-4

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.
4/10/2019 Παρασκευή 2019-10-4

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.
4/10/2019 Παρασκευή 2019-10-4

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.
4/10/2019 Παρασκευή 2019-10-4

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.