Ποιός γιορτάζει στις 4/10/2020

Στις 4/10/2020 γιορτάζουν 8 ονόματα:

4/10/2020 Κυριακή 2020-10-4

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.
4/10/2020 Κυριακή 2020-10-4

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.
4/10/2020 Κυριακή 2020-10-4

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.
4/10/2020 Κυριακή 2020-10-4

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.
4/10/2020 Κυριακή 2020-10-4

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.
4/10/2020 Κυριακή 2020-10-4

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.
4/10/2020 Κυριακή 2020-10-4

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.
4/10/2020 Κυριακή 2020-10-4

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.