Ποιός γιορτάζει στις 5/10/2024

Στις 5/10/2024 γιορτάζουν 5 ονόματα:

5/10/2024 Σάββατο 2024-10-5

γιορτάζει σε 110 ημέρες.
5/10/2024 Σάββατο 2024-10-5

γιορτάζει σε 110 ημέρες.
5/10/2024 Σάββατο 2024-10-5

γιορτάζει σε 110 ημέρες.
5/10/2024 Σάββατο 2024-10-5

γιορτάζει σε 110 ημέρες.
5/10/2024 Σάββατο 2024-10-5

γιορτάζει σε 110 ημέρες.