Ποιός γιορτάζει στις 5/10/2020

Στις 5/10/2020 γιορτάζουν 5 ονόματα:

5/10/2020 Δευτέρα 2020-10-5

γιορτάζει σε 53 ημέρες.
5/10/2020 Δευτέρα 2020-10-5

γιορτάζει σε 53 ημέρες.
5/10/2020 Δευτέρα 2020-10-5

γιορτάζει σε 53 ημέρες.
5/10/2020 Δευτέρα 2020-10-5

γιορτάζει σε 53 ημέρες.
5/10/2020 Δευτέρα 2020-10-5

γιορτάζει σε 53 ημέρες.