Ποιός γιορτάζει στις 5/10/2019

Στις 5/10/2019 γιορτάζουν 5 ονόματα:

5/10/2019 Σάββατο 2019-10-5

γιόρταζε πριν από 68 ημέρες.
5/10/2019 Σάββατο 2019-10-5

γιόρταζε πριν από 68 ημέρες.
5/10/2019 Σάββατο 2019-10-5

γιόρταζε πριν από 68 ημέρες.
5/10/2019 Σάββατο 2019-10-5

γιόρταζε πριν από 68 ημέρες.
5/10/2019 Σάββατο 2019-10-5

γιόρταζε πριν από 68 ημέρες.