Ποιός γιορτάζει στις 5/12/2024

Στις 5/12/2024 γιορτάζουν 7 ονόματα:

5/12/2024 Πέμπτη 2024-12-5

γιορτάζει σε 163 ημέρες.
5/12/2024 Πέμπτη 2024-12-5

γιορτάζει σε 163 ημέρες.
5/12/2024 Πέμπτη 2024-12-5

γιορτάζει σε 163 ημέρες.
5/12/2024 Πέμπτη 2024-12-5

γιορτάζει σε 163 ημέρες.
5/12/2024 Πέμπτη 2024-12-5

γιορτάζει σε 163 ημέρες.
5/12/2024 Πέμπτη 2024-12-5

γιορτάζει σε 163 ημέρες.
5/12/2024 Πέμπτη 2024-12-5

γιορτάζει σε 163 ημέρες.