Ποιός γιορτάζει στις 5/6/2020

Στις 5/6/2020 γιορτάζουν 17 ονόματα:

5/6/2020 Παρασκευή 2020-6-5

γιορτάζει σε 10 ημέρες.
5/6/2020 Παρασκευή 2020-6-5

γιορτάζει σε 10 ημέρες.
5/6/2020 Παρασκευή 2020-6-5

γιορτάζει σε 10 ημέρες.
5/6/2020 Παρασκευή 2020-6-5

γιορτάζει σε 10 ημέρες.
5/6/2020 Παρασκευή 2020-6-5

γιορτάζει σε 10 ημέρες.
5/6/2020 Παρασκευή 2020-6-5

γιορτάζει σε 10 ημέρες.
5/6/2020 Παρασκευή 2020-6-5

γιορτάζει σε 10 ημέρες.
5/6/2020 Παρασκευή 2020-6-5

γιορτάζει σε 10 ημέρες.
5/6/2020 Παρασκευή 2020-6-5

γιορτάζει σε 10 ημέρες.
5/6/2020 Παρασκευή 2020-6-5

γιορτάζει σε 10 ημέρες.
5/6/2020 Παρασκευή 2020-6-5

γιορτάζει σε 10 ημέρες.
5/6/2020 Παρασκευή 2020-6-5

γιορτάζει σε 10 ημέρες.
5/6/2020 Παρασκευή 2020-6-5

γιορτάζει σε 10 ημέρες.
5/6/2020 Παρασκευή 2020-6-5

γιορτάζει σε 10 ημέρες.
5/6/2020 Παρασκευή 2020-6-5

γιορτάζει σε 10 ημέρες.
5/6/2020 Παρασκευή 2020-6-5

γιορτάζει σε 10 ημέρες.
5/6/2020 Παρασκευή 2020-6-5

γιορτάζει σε 10 ημέρες.