Ποιός γιορτάζει στις 5/8/2019

Στις 5/8/2019 γιορτάζουν 2 ονόματα:

5/8/2019 Δευτέρα 2019-8-5

γιόρταζε πριν από 48 ημέρες.
5/8/2019 Δευτέρα 2019-8-5

γιόρταζε πριν από 48 ημέρες.