Ποιός γιορτάζει στις 6/10/2020

Στις 6/10/2020 γιορτάζουν 5 ονόματα:

6/10/2020 Τρίτη 2020-10-6

γιορτάζει σε 222 ημέρες.
6/10/2020 Τρίτη 2020-10-6

γιορτάζει σε 222 ημέρες.
6/10/2020 Τρίτη 2020-10-6

γιορτάζει σε 222 ημέρες.
6/10/2020 Τρίτη 2020-10-6

γιορτάζει σε 222 ημέρες.
6/10/2020 Τρίτη 2020-10-6

γιορτάζει σε 222 ημέρες.