Ποιός γιορτάζει στις 6/10/2019

Στις 6/10/2019 γιορτάζουν 5 ονόματα:

6/10/2019 Κυριακή 2019-10-6

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.
6/10/2019 Κυριακή 2019-10-6

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.
6/10/2019 Κυριακή 2019-10-6

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.
6/10/2019 Κυριακή 2019-10-6

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.
6/10/2019 Κυριακή 2019-10-6

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.