Ποιός γιορτάζει στις 6/11/2023

Στις 6/11/2023 γιορτάζει 1 όνομα:

6/11/2023 Δευτέρα 2023-11-6

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.