Ποιός γιορτάζει στις 6/11/2020

Στις 6/11/2020 γιορτάζει 1 όνομα:

6/11/2020 Παρασκευή 2020-11-6

γιορτάζει σε 160 ημέρες.