Ποιός γιορτάζει στις 6/11/2019

Στις 6/11/2019 γιορτάζει 1 όνομα:

6/11/2019 Τετάρτη 2019-11-6

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.