Ποιός γιορτάζει στις 6/3/2020

Στις 6/3/2020 γιορτάζουν 3 ονόματα:

6/3/2020 Παρασκευή 2020-3-6

γιόρταζε πριν από 32 ημέρες.
6/3/2020 Παρασκευή 2020-3-6

γιόρταζε πριν από 32 ημέρες.
6/3/2020 Παρασκευή 2020-3-6

γιόρταζε πριν από 32 ημέρες.