Ποιός γιορτάζει στις 6/4/2024

Στις 6/4/2024 γιορτάζουν 6 ονόματα:

6/4/2024 Σάββατο 2024-4-6

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
6/4/2024 Σάββατο 2024-4-6

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
6/4/2024 Σάββατο 2024-4-6

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
6/4/2024 Σάββατο 2024-4-6

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
6/4/2024 Σάββατο 2024-4-6

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
6/4/2024 Σάββατο 2024-4-6

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.