Ποιός γιορτάζει στις 6/5/2023

Στις 6/5/2023 γιορτάζουν 10 ονόματα:

6/5/2023 Σάββατο 2023-5-6

γιόρταζε πριν από 217 ημέρες.
6/5/2023 Σάββατο 2023-5-6

γιόρταζε πριν από 217 ημέρες.
6/5/2023 Σάββατο 2023-5-6

γιόρταζε πριν από 217 ημέρες.
6/5/2023 Σάββατο 2023-5-6

γιόρταζε πριν από 217 ημέρες.
6/5/2023 Σάββατο 2023-5-6

γιόρταζε πριν από 217 ημέρες.
6/5/2023 Σάββατο 2023-5-6

γιόρταζε πριν από 217 ημέρες.
6/5/2023 Σάββατο 2023-5-6

γιόρταζε πριν από 217 ημέρες.
6/5/2023 Σάββατο 2023-5-6

γιόρταζε πριν από 217 ημέρες.
6/5/2023 Σάββατο 2023-5-6

γιόρταζε πριν από 217 ημέρες.
6/5/2023 Σάββατο 2023-5-6

γιόρταζε πριν από 217 ημέρες.