Ποιός γιορτάζει στις 6/6/2019

Στις 6/6/2019 γιορτάζουν 6 ονόματα:

6/6/2019 Πέμπτη 2019-6-6

γιόρταζε πριν από 74 ημέρες.
6/6/2019 Πέμπτη 2019-6-6

γιόρταζε πριν από 74 ημέρες.
6/6/2019 Πέμπτη 2019-6-6

γιόρταζε πριν από 74 ημέρες.
6/6/2019 Πέμπτη 2019-6-6

γιόρταζε πριν από 74 ημέρες.
6/6/2019 Πέμπτη 2019-6-6

γιόρταζε πριν από 74 ημέρες.
6/6/2019 Πέμπτη 2019-6-6
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 74 ημέρες.