Ποιός γιορτάζει στις 6/6/2020

Στις 6/6/2020 γιορτάζουν 5 ονόματα:

6/6/2020 Σάββατο 2020-6-6

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
6/6/2020 Σάββατο 2020-6-6

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
6/6/2020 Σάββατο 2020-6-6

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
6/6/2020 Σάββατο 2020-6-6

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
6/6/2020 Σάββατο 2020-6-6

γιορτάζει σε 6 ημέρες.