Ποιός γιορτάζει στις 6/8/2019

Στις 6/8/2019 γιορτάζουν 7 ονόματα:

6/8/2019 Τρίτη 2019-8-6

γιόρταζε πριν από 47 ημέρες.
6/8/2019 Τρίτη 2019-8-6

γιόρταζε πριν από 47 ημέρες.
6/8/2019 Τρίτη 2019-8-6

γιόρταζε πριν από 47 ημέρες.
6/8/2019 Τρίτη 2019-8-6

γιόρταζε πριν από 47 ημέρες.
6/8/2019 Τρίτη 2019-8-6

γιόρταζε πριν από 47 ημέρες.
6/8/2019 Τρίτη 2019-8-6

γιόρταζε πριν από 47 ημέρες.
6/8/2019 Τρίτη 2019-8-6

γιόρταζε πριν από 47 ημέρες.