Ποιός γιορτάζει στις 6/8/2020

Στις 6/8/2020 γιορτάζουν 7 ονόματα:

6/8/2020 Πέμπτη 2020-8-6

γιόρταζε πριν από 113 ημέρες.
6/8/2020 Πέμπτη 2020-8-6

γιόρταζε πριν από 113 ημέρες.
6/8/2020 Πέμπτη 2020-8-6

γιόρταζε πριν από 113 ημέρες.
6/8/2020 Πέμπτη 2020-8-6

γιόρταζε πριν από 113 ημέρες.
6/8/2020 Πέμπτη 2020-8-6

γιόρταζε πριν από 113 ημέρες.
6/8/2020 Πέμπτη 2020-8-6

γιόρταζε πριν από 113 ημέρες.
6/8/2020 Πέμπτη 2020-8-6

γιόρταζε πριν από 113 ημέρες.