Ποιός γιορτάζει στις 6/8/2024

Στις 6/8/2024 γιορτάζουν 7 ονόματα:

6/8/2024 Τρίτη 2024-8-6

γιορτάζει σε 70 ημέρες.
6/8/2024 Τρίτη 2024-8-6

γιορτάζει σε 70 ημέρες.
6/8/2024 Τρίτη 2024-8-6

γιορτάζει σε 70 ημέρες.
6/8/2024 Τρίτη 2024-8-6

γιορτάζει σε 70 ημέρες.
6/8/2024 Τρίτη 2024-8-6

γιορτάζει σε 70 ημέρες.
6/8/2024 Τρίτη 2024-8-6

γιορτάζει σε 70 ημέρες.
6/8/2024 Τρίτη 2024-8-6

γιορτάζει σε 70 ημέρες.